Apie mus

Mūsų taisyklės

Vaikų žaidimų šalies ALISA taisyklės

 1. Žaidimų šalies ALISA taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus žaidimų šalyje. Pradėti naudotis Žaidimų šalies paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo") parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko, kurie paliekami Žaidimų šalyje, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Taisyklės pakabinamos Vaikų žaidimo šalies ALISA lankytojams laisvai prieinamoje vietoje šalia registracijos stalo, kurioje lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo palikti vaiką Žaidimų šalyje momento.
 2. Žaidimų šalyje gali būti paliekami vaikai nuo 2 iki 10 metų amžiaus. Žaidimų šalyje paliktus vaikus prižiūri darbuotojas, tačiau Kambaryje neteikiamos įprastinės vaikų priežiūros ar auklėjimo paslaugos, o tik vaikų pramogų organizavimo paslaugos. Mažesni vaikai gali naudotis vaikų pramogų šalies paslaugomis, prižiūrint tėvams ar kitam už vaiką atsakingam asmeniui.
 3. Palikti vaiką Žaidimų šalyje leidžiama, tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti Žaidimų šalyje, taip pat užtikrina vaikų žaidimų šaliai ALISA bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį Žaidimų šalyje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
 4. Prieš palikdamas vaiką Žaidimų šalyje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų žaidimo šalies taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
 5. Vaikų žaidimų šalies ALISA darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.salisalisa.lt, taip pat ši informacija skelbiama ant žaidimų šalies ALISA durų.
 6. Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų šalyje, privalo sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį vaikų žaidimų šalies ALISA darbuotojui. Buvimo žaidimų šalyje įkainiai nurodyti kainininke.
 7. Lankytojams susimokėjus už Žaidimų šalies paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 8. Žaidimų šalis ALISA suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti vaikų Žaidimų šalies paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Žaidimų šalyje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Žaidimų šalyje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Žaidimų šalyje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam savo vaiką Žaidimų šalyje. Žaidimų šalis ALISA neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl žaidimų šalies ALISA ar jo darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo.
 9. Į Žaidimų šalį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis pramogų šalies paslaugomis.
 10. Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Žaidimų šalies inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Žaidimų šalyje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo palikto Žaidimų šalyje vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
 11. Vaikų žaidimo šalies darbuotojas gali atsisakyti priimti į pramogų šalį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų šalies ALISA inventorių, žaloja kitus vaikų pramogų šalyje esančius vaikus.
 12. Mokykime vaikučius tvarkos ir padėkime jiems susitvarkyti žaidimų zoną po savęs. Kamuoliukai turi likti kamuoliukų baseine.
 13. Žaidimų šalies darbuotojas sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.
 14. Į Žaidimų šalį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų pramogų kambaryje esantiems vaikams, inventoriui, Kambario darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
 15. Griežtai draudžiama maitinti Žaidimų šalies gyvūnėlius atsineštu maistu, imti gyvūnėlius iš aptvarų be Žaidimų šalies darbuotojo leidimo.
 16. Privaloma įeinant ir išeinant į/iš Žaidimų šalies gyvūnų zonos nusiplauti rankas.
 17. Griežtai draudžiama valgyti ir nešiotis maistą bei gėrimus po žaidimų aikštelę bei gyvūnų patalpą.
 18. Žaidimų šalyje vaikai ir suaugę gali būti tik nusiavę batus. Viršutinius drabužius bei avalynę privaloma palikti rūbinėje. Rekomenduojame vaikučiams turėti šiltas kojines.
 19. Žaidimų šalyje ALISA alkoholinių gėrimų vartojimas nėra leidžiamas. Kartu prisidėkime prie socialinės aplinkos be alkoholio kūrimo.
 20. Žaidimų šalyje ALISA draudžiama naudoti konfeti, pinatas, muilo burbulus, torto fejerverkus.
 21. Po gimtadienio palikite šventės vietą tokią, kokią ją radote.
 22. Rezervacijos šventėms galioja tik sumokėjus 50 € užstatą, kuris nėra grąžinamas. Jubiliatui susirgus, vieną kartą galima perkelti šventės datą.
 23. Žaidimų šalis ALISA nėra profesionalus saugotojas ir neatsako už kartu su vaikais paliktų daiktų praradimą arba sugadinimą, išskyrus atvejus, kai šie daiktai prarandami arba sugadinami dėl žaidimų šalies ALISA ar jo darbuotojų tyčios ir didelio neatsargumo. Už daiktus, kuriuos žaidimų šalies lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, Žaidimų šalis ALISA neatsako.
 24. Žaidimų šalyje ALISA pramogaujame kasdien nuo 11.00 iki 20.00. Maloniai prašome paskambinti prieš atvykstant, nes tuo metu žaidimų kambarys gali būti uždarytas privačiai šventei.
Jeigu Jūsų netenkina UAB „Sandena“ parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų teikiamų paslaugų/prekių galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (85) 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Jei kyla klausimų, susijusių su taisyklių punktais, klauskite, mielai paaiškinsime.